Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Nieuws [blog]
Register   |  Login

Nieuws

Minimize
 

Monday, April 04, 2016 12:00:00 AM

Uitnodiging ALV 2016 op maandagavond 11 april

Lelystad geeft Lucht – Maar wat doen wij er mee in het Golfpark?

Lelystad geeft lucht. Het is de ruimhartige omschrijving voor ruimte. Ruimte om te leven en om adem te halen. Om te onthaasten. Om te genieten van de natuur die ook baat heeft bij frisse, heldere lucht. Niemand kan zonder lucht en lucht is van ons allemaal. Net als Lelystad.

U kent de marketing slogan van onze stad. Wij hebben inderdaad, als een van de weinige gebieden in Nederland, gefilterd door de bossen rondom Lelystad, schone en frisse lucht.

Maar er zijn momenten, dat die schone en frisse lucht hier ver te zoeken is.

De arts S. van den Berg van GGD-Flevoland komt ons vertellen, wat de consequenties zijn van ons ‘duurzaam’ en ‘gezellig’ stookgedrag. Voor zowel de stoker en de mee-roker.

Pauze

Agenda Algemene Jaarvergadering.

1.     Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2.     Verslag van de vorige jaarvergadering (zie onze website)

3.     Jaaroverzicht in vogelvlucht door de voorzitter

4.     Status ontwikkelingen in en rondom het Golfpark

a.     Buurtpreventie

b.     Buurtzorg

c.     Flevokust

d.     Buurtbus

5.     Groencommissie

6.     Activiteiten in 2015

7.     Financieel jaarverslag 2015 (ter vergadering beschikbaar en op onze website)

8.     Begroting 2016 

9.     Verslag van de Kascontrolecommissie 

10.  Benoeming Kascontrolecommissie 2016 

11.  Bestuurssamenstelling

12.  Rondvraag

Sluiting van de vergadering

Ca. 22.00 uur: Afsluiting met een drankje.

Comments
Anonymous Commentaar 4/29/2016 10:39:28 AM
Wanneer komt het verslag met een besluitenlijst/actielijst ter beschikking? Door verblijf elders was ik niet op de alv en heb geen idee wat er besproken is. Dat hoeft /mag geen maanden duren dunkt me. Vriendelijke groet, Hans Rijnbende, 188


Add Comments

Go Back