Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Nieuws [blog]
Register   |  Login

Nieuws

Minimize
 

Saturday, March 10, 2018 6:54:03 PM

ALV op maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur in Theater Posa

Informatie over glasvezel in onze wijk

In het afgelopen jaar heeft de initiatiefgroep veel werk verzet om te onderzoeken, of het alsnog mogelijk is in onze 5 wijken een glasvezelnetwerk te kunnen aanleggen. De initiatiefgroep heeft daarvoor de stichting Glasvezel Noord Lelystad opgericht en het bestuur van de stichting heeft een externe partij gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot het uitwerken van een projectplan. Enkele bestuursleden van de stichting en tevens medebewoners van onze wijk, Piet Ross, Jelle Fleurbaaij en Wietze van der Schaaf zullen u hiervan op de hoogte brengen, aangevuld met de laatste ontwikkelingen.

Pauze

Agenda Algemene Jaarvergadering.

1.     Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2.     Verslag van de vorige jaarvergadering (zie onze website)

3.     Jaaroverzicht in vogelvlucht door de voorzitter

4.     Status ontwikkelingen in en rondom het Golfpark

a.     Buurtpreventie

b.     Flevokust

c.     Buurtbus

    1. Overslaghaven Flevokust

e.     Houtribweg (renovatie wegdek)

    1. Groencommissie
    2. Activiteiten in 2018

5.     Wijziging verzamelen restafval

6.     Organisatie BBQ 2018

7.     Financieel jaarverslag 2017 (ter vergadering beschikbaar en op onze website)

8.     Begroting 2018

9.     Verslag van de Kascontrolecommissie

10.  Benoeming Kascontrolecommissie 2018

11.  Bestuurssamenstelling

12.  Rondvraag

13.  Sluiting van de vergadering

Ca. 22.00 uur: Afsluiting met een drankje.

Comments
** No Comments Exist Yet **
Add Comments

Go Back