Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Nieuws [blog]
Register   |  Login

Nieuws

Minimize
 

Tuesday, March 20, 2012 10:36:57 AM

Persbericht van bestuur n.a.v. berichtgeving Omroep Flevoland


In november vorig jaar heeft het bestuur van de Bewonersvereniging Golfpark een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd met  de mededeling dat er op het terrein van de Volkstuinvereniging Bosweg plotseling activiteiten plaatsvonden, die tot gevolg hadden dat bewoners van het Golfpark, wonende aan de oostzijde nam het Golfpark geconfronteerd werden met geluidsoverlast van een geluidsinstallatie aangedreven door een generator. Aanvankelijk alleen in het weekend tot vier/vijf uur in de nacht en later ook op doordeweekse dagen.

Rond Kerst en Oud en Nieuw tot  een week in januari werd er tevens vuurwerk bij afgestoken. 

Enkele buurtbewoners hebben daar hun licht opgestoken, waaruit bleek dat jongelui met instemming van het bestuur van de volkstuinvereniging een jeugdhonk waren begonnen. Volgens hun eigen zeggen werd er bier en andere alcoholische drank geschonken en werden er stickies gerookt. Ook meldden zij dat zij lid van de volkstuinvereniging zijn.

Het bestuur van de Bewonersvereniging heeft zich in de brief achter de klachten van de bewoners/leden van de Bewonersvereniging gesteld en aan de gemeente aangegeven wat er zich aan losse negatieve ontwikkelingen hebben voorgedaan vanaf de lange periode dat het terrein niet meer als volkstuin in gebruik is. Daarbij zijn geen relaties tussen deze gebeurtenissen onderling gelegd. Naar onze indruk zijn deze verschillende negatieve ontwikkelingen gestimuleerd door de verloedering van het terrein. De gemeente heeft schriftelijk geantwoord dat zij maatregelen zal nemen om de overlast te doen stoppen.

De voorzitter van de volkstuinvereniging heeft een bewoner in een gesprek verteld, dat de volkstuinvereniging een conflict met de gemeente heeft over het door de vereniging niet meer gebruikte deel van het volkstuincomplex en dat het hem wel goed uitkwam dat op deze wijze het conflict met de gemeente op de spits werd gedreven.

De Bewonersvereniging Golfpark heeft eind januari 2012  het bestuur van de volkstuinvereniging gevraagd de bewoners van het Golfpark niet te betrekken bij hun conflict met de gemeente en een einde te maken aan de overlast. Op deze brief heeft het bestuur van de volkstuin niet gereageerd.

De doelstelling van de bewoners en de Bewonersvereniging is duidelijk: de overlast moet stoppen. Wij zijn geen onderdeel van het conflict tussen de volkstuinvereniging en de gemeente en willen dat in de toekomst niet worden. De gemeente moet de overtredingen van wet en regelgeving constateren. Daar staat de Bewonersvereniging buiten. De gemeente heeft aangegeven, dat de overlast gestopt zal worden en wij hebben er alle vertrouwen in dat dit zal gebeuren. De middelen moeten simpel en handhaafbaar zijn met een meldpunt voor overlast. Wat beide partijen aan middelen afspreken zal door de bewoners en het bestuur van de Bewonersvereniging maar op één aspect getoetst worden: stoppen van de overlast. Gemeente en volkstuinvereniging zijn aan zet om dit te regelen. 

Alle berichten, die sinds dinsdag 13 maart 2012 zijn verschenen via Omroep Flevoland, kunnen wij niet beoordelen, omdat noch de gemeente, noch het bestuur van de volkstuinvereniging ons over de inhoud op de hoogte heeft gesteld. Wij verwijzen dan ook voor informatie hierover naar de gemeente en de volkstuinvereniging.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Golfpark.

Comments
Anonymous Commentaar 3/22/2012 12:46:48 AM
Volgens de FlevoPost van woensdag 21 maart 2012, die kennelijk beter geïnformeerd is dan Omroep Flevoland, is wethouder Fackeldey NIET van plan een jeugdhonk ofwel een zuipkeet op het volkstuinencomplex aan de Bosweg toe te staan. Over een aanpassing van het bestemmingsplan is geen woord gerept. Het jeugdhonk ofwel de zuipkeet mag nog even blijven. De vraag is, wat is volgens de gemeente "even"....???? Raymond Wintershoven


Add Comments

Go Back