Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Nieuws [blog]
Register   |  Login

Nieuws

Minimize
 

Monday, November 21, 2011 11:41:52 AM

Problemen rond woongenot en veiligheid in het Golfpark

Bewonersvereniging Golfpark                                                                                      13 november 2011

p/a Golfpark 56

8241 AC Lelystad.

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Lelystad                                                 

Postbus 91

8200AB LELYSTAD

 

Onderwerp: Problemen rond woongenot en veiligheid in het Golfpark

 

 

Geacht College,

 

De afgelopen periode vinden ontwikkelingen zeer nabij en in het Golfpark plaats waar wij uw aandacht voor willen vragen.

 

Ten eerste trekt de jeugd vanuit heel Lelystad naar het ontmantelde volkstuinencomplex net naast het Golfpark om daar samen te komen. Inmiddels is daar een soort opstal ontstaan, waarin op grote schaal alcohol wordt gedronken. Dat begint ’s avonds en gaat in het weekend door tot zes uur in de morgen. Men heeft een generator geïnstalleerd met een geluidsinstallatie, waarvan bewoners erg veel last hebben vanwege geluidsoverlast. Tevens trekt men met motorzagen het bos in om hout te verzamelen, dat op een zeer milieuvervuilende wijze wordt verbrand met allerlei andere stoffen, zoals plastics. Ook schijnt het samenzijn de vreugde zo te verhogen, dat vuurwerk wordt afgestoken midden in de nacht. De plek waar men samen komt is inmiddels tot een vuilnisbelt verworden. De kinderen vinden inmiddels dat zij recht hebben op deze plek en hun gedrag, zoals zij een bewoner meedeelde, nadat hij contact met hen had gezocht. De wijkagent zag niet zoveel problemen en hij deelde mee dat hij weinig er aan wilde doen, omdat de jeugd  een hangplek moet hebben. De politie heeft op een melding van een bewoner de jongelui ’s avonds wel opgezocht met het verzoek het geluid zachter te zetten. Dit optreden heeft geresulteerd in een zeer korte onderbreking van de overlast. Het vervelende van deze politieaanpak is dat het de jeugd bevestigt in de gedachte, dat het legaal is wat daar gebeurt. 

 

Ten tweede is het volkstuinencomplex een vrijplaats voor handelingen en gedrag, die vaak het daglicht niet kunnen velen. Dat men elkaar af en toe diep in de ogen kijkt is altijd beter dan dat men elkaar de hersens inslaat. Maar dat de bewoners van het Golfpark en andere inwoners van Lelystad daar ook overdag openlijk getuige van moet zijn is in strijd met de APV. Ook drugshandel vindt er plaats. De betrokkenen zijn blijkbaar niet op de hoogte van de aanwezigheid van de coffeeshop in de stad. Waarschijnlijk worden er producten verhandeld, die steviger dan wiet zijn. Het betekent wel dat het gebied onveiliger wordt voor de mensen, die daar wandelen, doorheen fietsen of de hond uitlaten.

 

Ten derde worden paarden in het complex gehouden in strijd met de bestemming. Dat is nog daar aan toe, maar voor de beveiliging van de dieren wordt ook een hond ingesloten. Deze hond gaat ’s nachts bij het minste of geringste te keer, waardoor de nachtrust van de bewoners wordt verstoord.

 

Ten vierde is er deze week weer ingebroken in een woning op het Golfpark. Het gekraakte kluisje werd langs de Bosweg teruggevonden. Kort geleden hebben er ook een paar woninginbraken plaatsgevonden. We hebben niet de indruk dat er veel mogelijkheden zijn om de daders te vatten. Daarom zijn preventieve maatregelen niet alleen in de woningen maar ook rondom in het openbaar gebied nodig.

 

Naar onze waarneming is de oorzaak van de problemen, de  verloedering van het gebied. Het terrein is in een staat van verval, doordat de tuinders worden verplaatst. Er staan rommelige opstallen en caravans, die niet worden verwijderd. Er is ook al een caravan in de brand gevlogen. Het is een soort niemandsland geworden dat allerlei volk met vreemde plannetjes aantrekt. Het bestuur verzoekt een gesprek met de verantwoordelijke wethouders om van hen te vernemen op welke wijze en binnen welke termijn de gemeente deze ontwikkelingen gaat keren. Het is nu nog met een paar maatregelen beheersbaar.  Het is naar onze mening hoog tijd om van de kant van de gemeente tot actie over te gaan om rust, orde en een normaal gebruik te garanderen. Het is een gebied waar veel bewoners van Lelystad plezier aan beleven, maar er zijn weer een paar lieden, die hun eigen ordening daar willen laten heersen en dat is niet in het belang van de Lelystadse bevolking. 

 

 

Wij nemen komende week contact op met het secretariaat van uw college om een afspraak te plannen.

 

 

 

Hoogachtend,

 

Bewonersvereniging Golfpark

 

 

 

G. Benning, secretaris                                                                                         P.C.J. Cassé, voorzitter 


Comments
Anonymous Commentaar 3/20/2012 11:12:08 AM
Wij willen ons richting Rahied, Jakko en Bart verontschuldigen voor onze late reactie. In reactie op jullie commentaar verwijzen we naar het op deze site geplaatst persbericht. In de afgelopen maanden hebben meerdere bewoners met jullie gesproken en wij gunnen jullie zonder meer een jeugdhonk. We weten, dat jullie er veel werk verricht hebben om het bewoonbaar en gezellig te maken. Maar helaas zijn we, gezien onze verplichtingen vanaf 9 uur ''s ochtends, niet in staat om tot vroeg in de ochtend met jullie mee te feesten. Zoals jullie weten zijn er vanaf vorig jaar zomer ontelbare momenten geweest van [ernstig] geluidsoverlast. De laatste tijd is dat beperkt gebleven, maar dat biedt geen enkele garantie voor de toekomst. We hopen voor jullie, dat de gemeente en de volkstuinvereniging hun conflict bijleggen en dat de gemeente jullie ondersteunen om op een andere locatie buiten de bebouwde kom en buiten het door jullie gewenst geluidsveld slapende inwoners van Lelystad een jeugdhonk te realiseren.


Anonymous Commentaar 3/8/2012 7:53:10 PM
Geachte Bewonersvereniging Golfpark, Graag wil ik reageren op u volgens mij valse beschuldigingen aan de jongeren van het oude volkstuin complex en vraag mij af of uw ooit een poging gedaan heeft om een gesprek aan te gaan met deze jongeren of zich te verdiepen in de beweegredenen waarom deze jongeren daar doen en waarom ze daar zijn? Ik en mijn vrouw zijn daar een paar keer geweest en werden met openarmen ontvangen en werden uitgenodigd om eens rond te kijken wat ze allemaal deden,we vonden het prachtig dat ze een plek hadden waar ze zich konden vermaken en we hadden niet de indruk dat ze met z.g. losbandigheid bezich hielden. We hebben zelf met veel jeugd te maken dus we weten waar over we praten. Ons advies ,praat eerst met deze jongeren voor dat je over hen praat,lekker makelijk de confertatie uit de weg gaan en verdiep je in deze jongeren. Het is natuurlijk veel makelijker ze neer te zetten als een stel criminelen of losgeslagen drugsdealers. Als deze jongeren een poging doen om contact met u op te nemen wijst u dit af of verwijst u ze naar de gemeente,wie zijn er hier volwassen? Met Vriendelijk Groet ,Henk en Jannie Brouwer,Graag reactie via mail h.brouwer387@chello.nl


Anonymous Commentaar 3/8/2012 1:12:05 PM
commentaar VTV Bosweg, Wij verzoeken u dit bericht terug te trekken, daar wij anders aangifte van valsheid in geschrifte en niet bewezen beschuldiging van onze leden doen bij de gemeente en politie. Wij zijn uw ongenuanceerde en zeer sterke verdacht makingen van onze respectabele leden zat. De drugshandel vind reeds zeker 10 jaar plaats op het parkeerterrein en de politie is daarvan op de hoogte gesteld. En dieven lopen er bij ons niet legaal rond, want dan waarschuwen wij de politie. Wij verdenken het Golfpark ervan afgelopen weekend een geluiddrager door onze ramen te hebben gegooid. Namens de VTV , de voorzitter


Anonymous Commentaar 2/28/2012 8:47:04 PM
Ik wil graag even reageren op dit bericht, ik ben een van de jongeren die bij de groep jeugd hoort. Er staan behoorlijk wat dingen in die kant en klare onzin zijn! Als er iets gebeurt in de buurt van de hangplek word er direct vanuit gegaan dat wij het ook zijn. Met oud en nieuw hebben wij inderdaad vuurwerk afgestoken en het weekend daarvoor ook, maar door dit nieuwsbericht lijkt het alsof wij regelmatig vuurwerk afsteken en dat klopt niet. In het nieuwsbericht staat: "Ook drugshandel vindt er plaats." Dit vind ik belachelijk, zou niet weten waar iemand dit vandaan haalt. Waarom zouden wij gelijk schuldig moeten zijn als er een inbraak is geweest, lekker makkelijk om ons de schuld te geven. We worden neergezet als criminelen die in drugs handelen en inbreken terwijl dit niet waar is. Ik krijg de indruk dat er zoveel mogelijk verhalen verzonnen worden om zoveel mogelijk mensen tegen ons te krijgen zodat wij er weggestuurd worden. Wij zouden graag met de golfparkbewoners in contact komen om deze problemen op te lossen, en de rare verhalen uit de wereld te helpen. Met Vriendelijke Groet, Rahied Hausil, Jakko Moleman en Bart Stapel Graag reageren via de mail, Rahied-hausil@hotmail.com, Jmoleman@upcmail.nl of Bartstapel@hotmail.com


Add Comments

Go Back